กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการฝึกงานนิสิตร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึก
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 5 การอภิปรายหมู่
วันที่จัดกิจกรรม 30/05/2567 ถึงวันที่ 31/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ โรงแรม M2 Riverside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัด พะเยา
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-05-068-24-05-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพักตร์ ศีลวัตธำรง
Email :: benchaluk11@gmail.com โทร:: 0819616608
   
เอกสารประกอบ: open กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการฝึกงานนิสิตร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึก

วันที่บันทึกโครงการ 2024-04-05 15:45:15