กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/06/2567 ถึงวันที่ 21/06/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-011-24-06-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จิรัสม์ตชา นิลโมจน์
Email :: jiratta29@gmail.com โทร:: 074-451551
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม RM 2567

วันที่บันทึกโครงการ 2024-04-10 14:40:03