กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2567
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 30/05/2567 ถึงวันที่ 31/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-029-24-05-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วลัยพร กลับใจ
Email :: wketsara@hotmail.com โทร:: 0970141139
   
เอกสารประกอบ: open รายละเอียดและกำหนดการโครงการประชุมวิชาการศูนย์สุขศาสตร์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567

วันที่บันทึกโครงการ 2024-04-18 13:38:14