กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Laboratory Diagnostic of Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases (SARD) and International Consensus of ANA Patterns (ICAP) Guideline”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/05/2567 ถึงวันที่ 23/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-054-24-05-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
Email :: hausenteam@gmail.com โทร:: 0818191998
   
เอกสารประกอบ: open 1_PA01_กำหนดการอบรม ANA_HB_23 May 2024
เอกสารประกอบ: open 1_PA01_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ANA_HB_23 May 2024

วันที่บันทึกโครงการ 2024-04-22 14:23:54