กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Comprehensive test system for the serological determination of autoantibodies against neuronal antigens”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/05/2567 ถึงวันที่ 24/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-054-24-05-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
Email :: hausenteam@gmail.com โทร:: 0818191998
   
เอกสารประกอบ: open 2_PA01_กำหนดการอบรม Neurology_HB 24 May 2024_20240419
เอกสารประกอบ: open 2_PA01_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Neurology_HB_24 May 2024

วันที่บันทึกโครงการ 2024-04-22 14:39:44