กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมผู้นำห้องปฏิบัติการประเทศไทย Global Laboratory Lredership Program(GLLP) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 20/05/2567 ถึงวันที่ 24/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-04-027-24-05-08
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วราวรรณ วงษ์บุตร
Email :: pupha_tonnum@hotmail.com โทร:: 029510000 ต่อ 99444
   
เอกสารประกอบ: open อนุมัติโครงการ GLLP รุ่นที่ 1ครั้งที่ 4
เอกสารประกอบ: open 5-day Aganda session 4

วันที่บันทึกโครงการ 2024-04-30 11:23:41