กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 15189:2022
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/05/2567 ถึงวันที่ 23/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม รพ. กรุงเทพคริสเตียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-021-24-05-13
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จุไรรัตน์ นนท์จุมจัง
Email :: jurairat.nonchumchang@roche.com โทร:: 0859182339
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2024-04-30 14:19:24