กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Exploring cutting -Edge, diarrheal and respiratory diagnostic from Japan innovation”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/05/2567 ถึงวันที่ 28/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ โรงแรม Hotel Nikko Bangkok ห้อง Fuji Grand Ballroom ชั้น 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-054-24-05-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
Email :: hausenteam@gmail.com โทร:: 0818191998
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุม “Exploring cutting -Edge, diarrheal and respiratory diagnostic from Japan innovation_AC_20240502
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมสัมนา Exploring cutting - Edge, diarrheal and respiratory diagnostic from Japan innovation_AC_20240502

วันที่บันทึกโครงการ 2024-05-03 08:38:10