กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : HA Regional Forum Chiang Mai 2024 “Growth Mindset for Better Healthcare System”ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/06/2567 ถึงวันที่ 19/06/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-04-004-24-06-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอาทิตยา มารัตน์
Email :: atitaya.ma@cmu.ac.th โทร:: 053935064
   
เอกสารประกอบ: open หลักสูตร HA Regional Forum Chiang Mai 2024 “Growth Mindset for Better Healthcare System”ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้ว

วันที่บันทึกโครงการ 2024-05-14 16:18:18