กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการประจำปี 2567 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 7
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 24/06/2567 ถึงวันที่ 28/06/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-081-24-06-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาว กุลยา สุขมาก
Email :: thaibiosafety.asso@gmail.com โทร:: 024197306
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุม BSO วันที่ 24-28 มิ.ย. 2567 BAT
เอกสารประกอบ: open ตารางอบรมหลักสูตร BSO วันที่ 24-28 มิ.ย. 2567

วันที่บันทึกโครงการ 2024-05-20 13:11:34