กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Roche Connect The Dots - e learning practices sharing
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 19/06/2567 ถึงวันที่ 19/06/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม Virtual จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-021-24-06-17
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ
Email :: kanyana.acharapornpen@roche.com โทร:: 092-2245684
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ Roche Connect The Dots - e learning practices sharing
เอกสารประกอบ: open Agenda Roche Connect The Dots - e learning practices sharing

วันที่บันทึกโครงการ 2024-05-29 17:46:00