กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Focus Group ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/06/2567 ถึงวันที่ 21/06/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-021-24-06-18
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จุไรรัตน์ นนท์จุมจัง
Email :: jurairat.nonchumchang@roche.com โทร:: 0859182339
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2024-05-31 11:27:21