โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง MTC-LA-01 รุ่นที่ 1 (Online )
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 07/03/2567 - 08/03/2567 คะแนน :: 13.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 24/02/2567
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ MTC-LA 08 รุ่นที่ 1 (Onsite)
สถานที่ :: โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 23/03/2567 - 24/03/2567 คะแนน :: 15.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 13/03/2567
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 2 (Online)
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 05/04/2567 - 05/04/2567 คะแนน :: 4.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 22/03/2567
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 MTC-LA-02 รุ่นที่ 2 (Online)
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 25/04/2567 - 27/04/2567 คะแนน :: 20.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/04/2567
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
  • 1