กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร 2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 2
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 19/03/2567 - 19/03/2567 คะแนน 1.0
การตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่ก่อโรคและฉวยโอกาสในทางเดินอาหาร รุ่นที่ 2 Laboratory Diagnosis of Pathogenic and Opportunistic Parasites in Gastrointestinal Tracts
สถานที่ :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: รศ. ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์ Email :: Supaluk.pop@mahidol.ac.th เบอร์โทร :: 0875947920
วันที่อบรม 20/03/2567 - 22/03/2567 คะแนน 16.5
"Early detection of Dengue and Zika virus, case study in Thailand" webinar
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ณิชารีย์ กันทรากรกิติ Email :: nicharee.kuntarakornkiti@abbott.com เบอร์โทร :: 0826693692
วันที่อบรม 20/03/2567 - 20/03/2567 คะแนน 1.0
Mindray Laboratory Conference 2024:Innovation and Excellence
สถานที่ :: โรงแรม มิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: อตินพ พงษ์พานิช Email :: atinop_p@sesupply.co.th เบอร์โทร :: 0863799377
วันที่อบรม 22/03/2567 - 22/03/2567 คะแนน 4.0
ประชุมวิชาการ เรื่อง “Update in Clinical Laboratory 2024"
สถานที่ :: โรงแรม เอส ดี อเวนิว ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: รศ.พญ.บุษฎี ประทุมวินิจ Email :: thai.tscp@gmail.com เบอร์โทร :: 02-419-6587 , 091-727-0867
วันที่อบรม 22/03/2567 - 22/03/2567 คะแนน 4.5
การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Pitfalls ของการตรวจ blood gas
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล Email :: pumpath.p@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 029972200 ต่อ 1437 หรือ 1480
วันที่อบรม 22/03/2567 - 22/03/2567 คะแนน 1.0
MTC-LA-08 (Onsite) การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1 ปี 2567
สถานที่ :: โรงแรม ภายในกรุงเทพฯ และนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 23/03/2567 - 24/03/2567 คะแนน 15.0
ประชุมสรุปผล Proficiency Testing ปี66
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ศูนย์บริการโลหิตโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ชมนาด เล็บครุฑ Email :: training.nbc@redcross.or.th เบอร์โทร :: 02-2524106 ต่อ 1822
วันที่อบรม 25/03/2567 - 25/03/2567 คะแนน 5.0
SAH International Conference (SAHIC) 2024
สถานที่ :: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ดร.กฤษฎา พฤกษผล Email :: kpruksaphon.wu@gmail.com เบอร์โทร :: 0954392469
วันที่อบรม 25/03/2567 - 25/03/2567 คะแนน 6.5
ประชุมวิชาการพัฒนาบุคลากรสำหรับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สำหรับวัณโรคและไวรัสตับอักเสบชนิดซีในเขตสุขภาพที่ 9
สถานที่ :: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: สาวิตรี นุแรมรัมย์ Email :: sawitree.medsci@gmail.com เบอร์โทร :: 0878805577
วันที่อบรม 25/03/2567 - 25/03/2567 คะแนน 2.5