กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร The 7th Annual Chula - Laboratory Medicine Conference (CLMC) 2024 “Connecting Innovations and Patient Care in Laboratory Medicine”
สถานที่ :: ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาวรุจิรา นักสิทธิ์ เบอร์โทร :: 02-256-4000 ต่อ 5378
วันที่อบรม 31/05/2567 - 31/05/2567 คะแนน 5.5
อบรมหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังสำหรับนักเทคนิคการแพทย์
สถานที่ :: โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสมโชค จันทร์สถาพร Email :: som123jan@gmail.com เบอร์โทร :: 065-7629568
วันที่อบรม 31/05/2567 - 31/05/2567 คะแนน 5.5
โครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ "Care for Health Make a Better Society"
สถานที่ :: โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวนันทพร อินเขาย้อย Email :: Nuntaporni@nu.ac.th เบอร์โทร :: 0896419290
วันที่อบรม 05/06/2567 - 06/06/2567 คะแนน 11.0
การจัดงานโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2567
สถานที่ :: ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาวน้ำฝน น้อยประเสริฐ Email :: numfon.n@dmsc.mail.go.th เบอร์โทร :: 0994598793
วันที่อบรม 05/06/2567 - 07/06/2567 คะแนน 14.0
Thyroid Function Test for clinical diagnosis
สถานที่ :: Video conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com เบอร์โทร :: 065-9373569
วันที่อบรม 06/06/2567 - 06/06/2567 คะแนน 1.5
MTC-LA-08 (Online) การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2 ปี 2567
สถานที่ :: ห้องประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 06/06/2567 - 07/06/2567 คะแนน 15.0
Unlock the power of donor recruitment for safe and adequate blood supply
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ชวรรถพร รัตนมาลานุกูล Email :: chawatporn.ratanamalanukul@abbott.com เบอร์โทร :: 0880024328
วันที่อบรม 06/06/2567 - 06/06/2567 คะแนน 1.5
The 15th ATE Conference and Workshop เรื่อง ‘Trend in andrology’
สถานที่ :: ห้อง Ballroom ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (สน.พอ.)
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: วราภรณ์ ภิรมย์เลิศอมร Email :: wpiromle@gmail.com เบอร์โทร :: 0818846267
วันที่อบรม 07/06/2567 - 07/06/2567 คะแนน 4.5
การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 46 ปี 2567
สถานที่ :: ทรู ไอคอน ฮอลล์ และ ไอคอน ซีเนคอนิค ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รณพร คำพามา Email :: ranaporn.pra@gmail.com เบอร์โทร :: 0886811581
วันที่อบรม 12/06/2567 - 14/06/2567 คะแนน 11.0
2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 5
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: พิชยา พุ่มนิคม Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com เบอร์โทร :: 0619419825
วันที่อบรม 18/06/2567 - 18/06/2567 คะแนน 1.0