ข่าว

สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตฯ ท.น.1-13500

สมาชิกที่ต่ออายุใบอนุญาต รอบ ท.น.1-13500 ท่านมีการดำเนินการ 2 เรื่อง และจำนวนภาพถ่ายที่ต้องดำเนินการ ตามนี้

  1. เรื่องสมาชิก เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่มี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ท่านต้องได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก ในครั้งนี้ท่านต้องดำเนินการส่งภาพถ่าย ตามกำหนด จำนวน 2 ภาพ สำหรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก (ส่งมาพร้อมการต่ออายุใบอนุญาต)
  2. เรื่องต่ออายุใบอนุญาต ในครั้งนี้ท่านต้องดำเนินการส่งภาพถ่าย ตามกำหนด จำนวน 3 ภาพ สำหรับติดใน สทนพ.21 จำนวน 1 ภาพ และใบประกอบวิชาชีพ 1 ภาพ สำรอง 1 ภาพ
  3. รวมภาพขนาด 1 นิ้ว ที่ต้องส่งจำนวน 5 ภาพ (ติดแบบ สทนพ.21 จำนวน 1 ภาพ แยกส่ง 4 ภาพ)

ขอแจ้งข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาต
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่มีเลข ท.น.1-13500 ที่จะหมดอายุในวันที่ 14 ตุลาคม 2561
ระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ จะเปิด วันที่ 17 เมษายน 2561 รายละเอียดการดำเนินการปรากฏในเอกสารแนบ และสามารถ Download เอกสารได้ที่ด้านล่าง
.
สำหรับผู้ที่มีเลข ท.น.13501 เป็นต้นไป ท่านสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพฯ ของท่านผ่านระบบสมาชิกส่วนตัวของท่าน โดย login เข้าระบบได้ที่ http://mtc.or.th/login_user.php และสามารถเข้าระบบต่ออายุใบอนุญาตฯ ในรอบของท่านได้ก่อน 180 วัน ก่อนวันหมดอายุ หรือตรวจสอบได้ที่ ช่องตรวจสอบใบอนุญาตเลขที่ ท.น. (มุมบนขวามือของหน้าเว็บไซต์ www.mtc.or.th)
สำหรับท่านที่ใบประกอบวิชาชีพสูญหาย หรือไม่สามารถส่งฉบับจริงได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=238%20&news_idb= และ ใบรับรองหน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ในช่วงต่ออายุใบอนุญาต >> ระบบข้อมูลของสมาชิกจะปรากฎใบรับรองหน่วยคะแนน และปรากฎในระบบการต่ออายุพร้อมกันด้วยครับ

ไฟล์แนบ: Open ข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตไฟล์แนบ: Open แบบคำขอ สทนพ.21 พร้อมคำแนะนำ
2018-06-15