ข่าว

รับสมัครสอบความรู้ที่ 1/2562

 สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562

สมัครสอบผ่านเว็บ www.mtc.or.th
รับสมัครสอบ วันที่ 17 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  

สอบวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 
- สนามสอบส่วนกลาง โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
- ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562     

ไฟล์แนบ: Open ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562
2019-01-17