ข่าว

รับสมัครและสอบวัดความรู้ที่ 2/2562

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 19/2562
เรื่อง การรับสมัครและสอบวัดความรู้ที่ 2/2562

รับสมัคร 31 พฤษภาคม 2562 - 28 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 กรกฎาคม 2562

สอบวันอาทิตย์ที่  14 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลการสอบ 19 สิงหาคม 2562
 

ไฟล์แนบ: Open ประกาศรับสมัครสอบความรู้ไฟล์แนบ: Open สนทพ.๖-๑๗ (สอบพร้อมใบรับรองแพทย์)
2019-06-06