ข่าว

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ 

Program of Medical Technology Specialty in Genomics and Precision Medicine 

ไฟล์แนบ: Open Precision Medicine สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง 17-20-62
2019-12-23