ข่าว

แนวทางการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ

แนวทางการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และอื่นๆ ในระบบฐานข้อมูล และใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

แนวทางปฏิบัติ

  1. กรอกรายละเอียดในเอกสาร สทนพ.๑๓ (ตามแนบ)
  2. ชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท ผ่าน QR code ด้านล่าง หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0016-105
  3. ส่งเอกสารการชำระเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล
  4. สำหรับข้อมูลต่างๆ สามารถปรับปรุงได้ในฐานข้อมูลของท่านเอง ทั้งนี้เว้นแต่ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
  5. ส่งเอกสารมาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ไฟล์แนบ: Open แนวทางการดำเนินการไฟล์แนบ: Open เอกสารคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบอนุญาต สทนพ.๑๓
2018-04-20