กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมโลหิตวิทยา
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการนานาชาติ ISTH Workshop on Hemostasis Disorders 2017
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ศรีปัญจ์ บ่อทอง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 04/11/2560 ถึงวันที่ 07/11/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-041-17-11-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open จดหมายขออนุเคราะห์คำนวณหน่วยคะแนน
เอกสารประกอบ: open รายละเอียดการจัดงานประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2017-08-02 10:19:12