กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : 2nd Annual Conference-for Aging Society_2017คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 15/12/2560 ถึงวันที่ 15/12/2560
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องบรรยาย ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-031-17-12-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ส่งCMTE-2nd Annual Conference-for Aging Society_2017คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
เอกสารประกอบ: open ใบโอนเงิน-CMTE-2nd Annual Conference-for Aging Society_2017คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่บันทึกโครงการ 2017-11-16 15:05:32