กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธิดารัตน์ นุชถนอม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 28/03/2561 ถึงวันที่ 30/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-027-18-03-07
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26
เอกสารประกอบ: open (ร่าง)กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 26

วันที่บันทึกโครงการ 2018-01-30 08:31:34