กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
ชื่อกิจกรรม : MP Group Scientific Conference 2018
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชรินรัตน์ จิตร์สม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 19/03/2561 ถึงวันที่ 20/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม Botanica Khao Yai Hotel จังหวัด นครราชสีมา
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-018-18-03-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open แบบยื่นพิจารณารับรองกิจกรรม MP
เอกสารประกอบ: open Proposal - ประชุมวิชาการ MP

วันที่บันทึกโครงการ 2018-02-26 10:01:22