กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ชื่อกิจกรรม : “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 (Workshop for biosafety officer: BSO-III)”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นส.จินดา กนกสินสมบัติ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 25/06/2561 ถึงวันที่ 29/06/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเอสดี อเวนิว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-081-18-06-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุม BSO-III_25-29 Jun 2018 20-3-2561
เอกสารประกอบ: open agenda WS _ 26 25 27 28 29 Jun 2018_19-3-2561

วันที่บันทึกโครงการ 2018-03-23 16:25:08