กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางวาสนา พิโลนพงศธร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/05/2561 ถึงวันที่ 25/05/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-004-18-05-07
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open อนุมัติโครงการและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561

วันที่บันทึกโครงการ 2018-03-29 15:25:39