กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “From ABC to NGS in virology: Molecular diagnosis and genetic characterization of influenza and other viruses”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธนากร ศรีแสนใช้
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/07/2561 ถึงวันที่ 26/07/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-073-18-07-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open edited_9-4-2561 โครงการ bioinformatic workshop_24-26 Jul 2018 _2_
เอกสารประกอบ: open Agenda bioinformatic workshop 11-4-2561 _3_

วันที่บันทึกโครงการ 2018-04-17 15:45:14