กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Reimagining What’s Possible
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จตุรงค์ ชูกำเนิด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 14/08/2561 ถึงวันที่ 15/08/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมโมเวนพิค สยาม โฮเต็ล พัทยา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-082-18-08-13
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open 1หนังสือเสนอโครงการ
เอกสารประกอบ: open 2กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2018-07-25 12:37:37