กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 25/11/2561 ถึงวันที่ 27/11/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-001-18-11-24
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

วันที่บันทึกโครงการ 2018-07-25 14:29:12