กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ "Quality Development of medical Laboratory Forum 2018"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม Preecha Thinkham
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 31/08/2561 ถึงวันที่ 01/09/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม เดอะรีสอร์ทแอทสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-047-18-08-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
เอกสารประกอบ: open ใบเสร็จการจ่ายเงิน

วันที่บันทึกโครงการ 2018-07-31 19:08:15