กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : ๑. โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สุเมธ เที่ยงธรรม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/12/2561 ถึงวันที่ 18/12/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-027-18-12-18
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพท
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมโครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิท

วันที่บันทึกโครงการ 2018-10-30 08:36:35