กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พันเอกหญิง ชไมพร ศรีจินดา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 20/02/2562 ถึงวันที่ 21/02/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-048-19-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ และผนวก ข. กำหนดการประชุม
เอกสารประกอบ: open ใบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ ผ่าน ธ.กรุงไทย

วันที่บันทึกโครงการ 2019-01-24 11:06:20