กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 Thailand LA Forum 2019
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสารัตน์ อาลีมีน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 24/11/2562 ถึงวันที่ 26/11/2562
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-001-19-11-24
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 Thailand LA Forum 2019

วันที่บันทึกโครงการ 2019-08-08 10:36:30