กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การจัดเก็บเลือดเพื่อให้ผล Lab ที่ถูกต้องและเทคนิคการเจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พัชราภรณ์ วรรณสินธุ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/02/2563 ถึงวันที่ 18/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-014-20-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการจัดอบรมการจัดเก็บเลือดเพื่อให้ผล Lab ที่ถูกต้องและเทคนิคการเจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศ

วันที่บันทึกโครงการ 2020-01-13 13:59:35