กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Road to Success for Hepatitis Elimination Program by 2030 in Thailand
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นนทวรรณ อินทร์ศิริ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 04/11/2563 ถึงวันที่ 04/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-20-11-39
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ Roche Connect the Dots:Road to Success for Hepatitis Elimination Program by 2030 in Thailand+Ageda

วันที่บันทึกโครงการ 2020-07-02 16:22:17