กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อกิจกรรม : การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Apheresis : Technique and its application in COVID-19 infected situation
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.อังสนา โยธินารักษ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/08/2563 ถึงวันที่ 26/08/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านระบบสื่อออนไลน์ facebook live ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-030-20-08-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนาทางวิชาการ Apheresis Technique and Its application
เอกสารประกอบ: open การสัมมนาทางวิชาการ Apheresis Technique and Its application เพิ่มเติม

วันที่บันทึกโครงการ 2020-07-17 14:20:05