กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ภริตา กีลี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 14/10/2563 ถึงวันที่ 16/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-086-20-10-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-08-27 08:36:16