กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 2
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 03/10/2563 ถึงวันที่ 03/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ประชุมออนไลน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-20-10-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการสัญจร 2

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-10 12:01:26