กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกุลจิรนันท์ อิสระธานันท์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/11/2563 ถึงวันที่ 27/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-064-20-11-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ประชุมรพพุทธ2563

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-23 14:27:44