กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Roche Connect the Dots: Back to the basic: Molecualr diagnostics
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นนทวรรณ อินทร์ศิริ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 25/11/2563 ถึงวันที่ 25/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-021-20-11-51
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนาโรช 25 พ.ย.2020

วันที่บันทึกโครงการ 2020-11-03 09:53:16