กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเก็บและนำส่งตัวอย่างเลือด สิ่งส่งตรวจ อื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ (Blood / Specimen Collection & Transportation with Biosafety Management)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 17/03/2564 ถึงวันที่ 19/03/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-02-031-21-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ส่ง CMTE-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะในการเก็บและนำส่งตัวอย่างเลือดฯ 17-19 มีค 64

วันที่บันทึกโครงการ 2020-12-18 12:30:38