กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเรื่อง "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุภิญญา สินธ์สาย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 27/02/2564 ถึงวันที่ 27/02/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-067-21-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open คณะเทคนิคการแพทย์ มอ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-18 15:06:20