กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม : International Society for Human and Animal Mycology Asia Fungal Working Group 2021 (ISHAM Asia Congress 2021)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ.ดร.นวพร วรศิลป์ชัย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 06/08/2564 ถึงวันที่ 08/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Virtual Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-085-21-08-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการ International Society for Human and Animal Mycology Asia Fungal Working Group 2021 (ISHAM Asia Congress 2021)

วันที่บันทึกโครงการ 2021-05-07 10:57:15