กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : RCD-Getting ready to safely open borders with International Travel Pass
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 18/06/2564 ถึงวันที่ 18/06/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Virtual Meeting จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-21-06-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ RCD-Getting ready to safely open borders with International Travel Pass
เอกสารประกอบ: open Agenda งานประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2021-05-25 16:49:21