กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดสอบพิเศษสำหรับตรวจหาการดื้อยาต้านจุลชีพและการจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาด้วยโปรแกรม MLab update version 2021”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/07/2564 ถึงวันที่ 23/07/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม อบรมรูปแบบออนไลน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-031-21-07-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์
Email :: vanida.n@chula.ac.th โทร:: 0813070203
   
เอกสารประกอบ: open คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ขอคะแนน CMTE-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ MLab update version 2021

วันที่บันทึกโครงการ 2021-06-03 12:39:55