กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : โครงการเสวนาออนไลน์ "ระบบคุณภาพ LA ในยุค New Normal" ครั้งที่ 1
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสารัตน์ อารีมีน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 20/08/2564 ถึงวันที่ 20/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-001-21-08-32
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open เอกสารโครงการเสวนาออนไลน์ "ระบบคุณภาพ LA ในยุค New Normal" ครั้งที่ 1

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-16 13:39:26