กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Circulating Extracellular Vesicles: Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวชลลัดดา ทาศรีภู
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 08/10/2564 ถึงวันที่ 08/10/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Medical Leaders Thailand จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-04-097-21-10-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-09-03 16:14:58