กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 30 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 29/11/2564 ถึงวันที่ 30/11/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-073-21-11-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นาย ธนากร ศรีแสนใช้
Email :: virology.a.t@gmail.com โทร:: 024197306, 0919541959
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ VAT30
เอกสารประกอบ: open Meeting agenda VAT30

วันที่บันทึกโครงการ 2021-10-07 15:13:55