กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Workshop in Medical Genetics and Genomics
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 03/12/2564 ถึงวันที่ 03/12/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (virtual conference) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-058-21-12-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บุษกร จักขุจันทร
Email :: bussakorn.jak@mahidol.ac.th โทร:: 022012269
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-10-19 11:13:24