กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Quality on stage : e learning practices sharing
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 04/11/2565 ถึงวันที่ 04/11/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม Virtual Meeting จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-021-22-11-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จารุพรรณ พฤกษมาศ
Email :: jaruparn.prucksamas@roche.com โทร:: 085-9182371
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2022-02-03 19:54:31