กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมชนิดที่ 32 การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
วันที่จัดกิจกรรม 09/08/2565 ถึงวันที่ 11/08/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัด ตรัง
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 5-32-050-22-08-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุกัญญา บินหลี
Email :: sacharoen@hotmail.com โทร:: 086-2841119 , 081-5419114
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2022-05-11 10:53:13